About my Brownie site

In 2004 besloot ik om mijn collectie Brownie box camera’s op internet te zetten, het leek mij gemakkelijk om zo de collectie te raadplegen was mijn aanname, in het begin werd de website gemaakt met programma Trellix een deel van Corel’s WordPerfect en werd later verkocht onder de naam CuteSITE Builder, nadat het CuteSITE Builder-programma niet meer werd geproduceerd in 2006, moest de hele website opnieuw worden opgebouwd, met nieuwe software Serif WebPlus, in 2009 werd www.browniecamera.nl geregistreerd en had de website nu een eigen domeinnaam, na een paar jaar in 2014 kwam de mogelijkheid om .camera als domeinnaam te gebruiken, de site www.browniecamera.nl werd opgeheven en de inhoud werd verplaatst naar www.BROWNIE.camera, maar opnieuw in 2019 moest de website worden verkast, de domeinnaam brownie.camera werd mij als privépersoon te duur om onderhouden, om de een of andere reden werken de advertenties niet meer en betaalde de website zichzelf niet meer door de advertentie inkomsten.
Ook was de oude website niet langer geschikt voor gebruik op mobiele providers en het website-ontwikkelingsprogramma Serif WebPlus waar ik mee werkte werd sinds 2014 niet meer ondersteund, dus reden genoeg om deze aanzienlijk grote klus te starten. Om de nieuwe site nog met de oude site te kunnen mee liften,  door veelvuldig te linken uit de oude  site naar de nieuwe, is de vernieuwde website zo snel als mogelijk online gezet, inclusief de Hawkeye-camera’s en het gedeelte wegwerpcamera’s.

De domeinnaam
Na het overwegen van alle opties, werd de naam Brownie Cam Com gekozen, een naam van deze tijd en gemakkelijk te onthouden.
de domeinnaam www.browniecam.com is op 28 maart 2019 geregistreerd en op 1 juni 2019 was het Brownie gedeelte van de nieuwe website klaar en linken alle links van de oude website naar de nieuwe wat positief werkt op de ranking in Google.
Alle tips of verbeteringen zijn zeer welkom, hoewel er moet worden gezegd dat naarmate de website vordert, een verandering vaak betekent dat tientallen pagina’s moeten worden gecorrigeerd.
Ik hoop dat je je thuis voelt op deze website en dat ik je hier vaak mag begroeten.

Hartelijke groeten Remy Steller

In 2004 I decided to put my collection of Brownie box cameras on the internet, it is therefore easy to consult the collection was my assumption, in the beginning the website was made with Trellix a part of Corel’s WordPerfect and was later sold under the name CuteSITE Builder, after the CuteSITE Builder program was no longer produced in 2006, the entire website had to be rebuilt, this way with the Serif WebPlus program, in 2009 www.browniecamera.nl was registered and the website had now its own domain name, after a few years in 2014 the possibility came to use .camera as a domain name, the site www.browniecamera.nl was canceled and moved to www.BROWNIE.camera, But again in 2019 the website had to be moved the domain name becomes too expensive to maintain as a private person, for some reason the advertisements no longer work and the website no longer bears its own costs.
The old website was no longer suitable for use on mobile carriers and the website development program Serif WebPlus is since 2014 outdated, so reason enough to start this considerably large job. the job must be done by the end of 2019 including the Hawkeye cameras and Single use cameras section.
After considering all options, the name Brownie Cam Com was chosen, a name of this time and easy to remember.
Any tips or improvements are very welcome, although it must be said that as the website progresses a change often means that dozens of pages must be corrected.
I hope you feel at home on this website and that I may greet you here often.
Kind regards, Remy Steller
www.browniecam.com

www.browniecamera.nl
www.brownie.camera