Kodak Single Use Cameras

Browniecam.com

Single Use Cameras

About Single Use Cameras – An ideal collector item.

You occasionally come across them at collection fairs: disposable cameras. Ever available in various shapes and forms and in countless packages.
An ideal collector item.
The disposable camera was a reaction to the regular analog camera. In addition, the user loads the camera with a film, shoots the film full, removes the film, has it developed and printed and then buys a new film, after which the entire ritual is repeated. The founder of Kodak, George Eastman, realized early on that it should be easier. He sold his first Kodak camera from 1888 under the motto: “You press the button, we do the rest.” In addition, you buy a camera including film, shoot the film full and send the camera back to the factory. Then you get your own camera back with a new film. This principle was put into practice again a hundred years later with the Single-Use or Disposable Camera as it became popularly known.

In 1986, Fuji released the first disposable camera, the ‘Utserun-Desu’ camera. Already in 1987 Kodak followed with his own model, the ‘Fling’, containing the relatively small 110 film with which the ‘Utserun-Desu’ camera was also equipped. The photos of these cameras were of poor quality. Following Fuji, a year later, Kodak introduced a disposable camera with a larger 35mm film that delivered better quality.

The success of the disposable camera was mainly being able to photograph without an expensive camera. This made it very suitable for use by children and for photography in places where the better camera suffers too much, such as the beach. The great success of the disposable camera also caused problems. They are waste after use.
The 197 million disposable cameras sold in 1995 resulted in a worldwide waste of about 100 million batteries, 1,000 tons of paper and an estimated 14,000 tons of plastic. The industry has recognized this from the start. Already in 1991, Kodak started a recycling program.
In the course of time, more and more types of disposable cameras came on the market. There are cameras with and without a flash. Kodak even developed a portrait camera and a telephoto camera. The underwater camera with its watertight housing and the panorama model that Kodak was the first to launch was also successful.

Shortly after the introduction of the Quicksnap, Fuji became aware of the commercial possibilities of the exterior of this camera and soon supplied disposable cameras in special versions with advertising texts for third parties, such as chain stores and travel agencies. Other manufacturers followed. Disposable cameras were launched in the Netherlands with advertisements for the Free Record Shop, Neckermann and Amsterdam Airport Shopping Center, among others.
To stimulate sales to children, various cameras have been released with cartoon characters such as Donald Duck, Mickey Mouse, the Lion King and Aladdin.
The now defunct photo store chain of 1-Hour Super Photo had a wonderful campaign in the mid-nineties in which eight different cameras would be released with figures from the well-known cartoon strip Suske and Wiske. The promotion was unfortunately not successful, because it stopped after the release of the third camera. With this promotion, the large group of collectors of Suske and Wiske paraphernalia was targeted. The number of collectors of Single-Use Cameras is limited.

Heel af en toe kom je ze nog tegen op verzamelbeurzen: wegwerpcamera’s. Ooit verkrijgbaar in verschillende soorten en vormen en in talloze verpakkingen.
Een ideaal collectorsitem dus.
De wegwerpcamera was een reactie op de reguliere analoge camera. Daarbij laadt de gebruiker de camera met een film, schiet de film vol, verwijdert de film, laat hem ontwikkelen en afdrukken en koopt vervolgens een nieuwe film, waarna het hele ritueel zich herhaald. De oprichter van Kodak, George Eastman, zag al vroeg in dat dat eenvoudiger moest kunnen. Zijn eerste Kodakcamera verkocht hij vanaf 1888 onder het motto: ‘You press the button, we do the rest.’ Daarbij koop je een camera inclusief film, schiet de film vol en stuurt de camera terug naar de fabriek. Vervolgens krijg je je eigen camera terug met een nieuwe film.Dit principe is honderd jaar later opnieuw in de praktijk gebracht met de Single-Use of Wegwerpcamera zoals deze in de volksmond is gaan heten.

In 1986 bracht Fuji de eerste wegwerp-camera uit, de ‘Utserun-Desu’-camera. Al in 1987 volgde Kodak met zijn eigen model, de ‘Fling’, met daarin de relatief kleine 110 film waarmee ook de ‘Utserun-Desu’-camera was uitgerust. De foto’s van deze camera’s waren matig van kwaliteit. In navolging van Fuji introduceerde Kodak een jaar later een wegwerpcamera met een grotere kleinbeeldfilm, die een betere kwaliteit leverde.
Het succes van de wegwerpcamera was vooral het kunnen fotograferen zonder dure camera. Daardoor was hij heel geschikt voor gebruik door kinderen en voor fotografie op plaatsen waar de betere camera teveel te lijden heeft, zoals het strand. Het grote succes van de wegwerpcamera leverde ook problemen op. Na gebruik zijn ze afval.
De 197 miljoen wegwerpcamera’s die in 1995 werden verkocht zorgden wereldwijd voor een afvalberg van zo’n 100 miljoen batterijen, 1.000 ton papier en naar schatting 14.000 ton plastic. De branche heeft dat vanaf het begin goed onderkend. Al in 1991 is Kodak gestart met een recyclings-programma. In de loop van de tijd kwamen steeds meer soorten wegwerpcamera’s op de markt. Er zijn camera’s met en zonder flitser. Kodak ontwikkelde zelfs een portretcamera en een tele-camera. Succesvol was ook de onderwatercamera met zijn waterdichte behuizing, en het panoramamodel dat Kodak als eerste op de markt bracht.
Al kort na de introductie van de Quicksnap kreeg Fuji oog voor de commerciële mogelijkheden van de buitenkant van deze camera en leverde al spoedig wegwerpcamera’s in speciale uitvoeringen met reclameteksten voor derden, zoals winkelketens en reisbureaus. Andere fabrikanten volgden. In Nederland kwamen wegwerpcamera’s op de markt met reclame voor onder meer de Free Record Shop, Neckermann en Amsterdam Airport Shopping Centre.
Om de verkoop aan kinderen te stimuleren zijn er verschillende camera’s uitgebracht met stripfiguren, zoals Donald Duck, Mickey Mouse, the Lion King en Aladdin.
De inmiddels ter ziele gegane fotowinkelketen van 1-Hour Super Photo had midden jaren negentig een prachtige actie waarbij acht verschillende camera’s zouden uitkomen met figuren uit de bekende tekenstrip Suske en Wiske. De actie is helaas geen succes geworden, omdat hij stopte na de uitgifte van de derde camera. Met deze actie werd vooral ingespeeld op de grote groep verzamelaars van Suske en Wiske-parafernalia. Het aantal verzamelaars van Single-Use Camera’s is namelijk beperkt.