Chicago World’s Fair 1933

Special version of the Brownie Special No.2 Camera with decorative front panel showing the hall of Science the Chicago World’s fair 1933 Century of progress.
Numbers made: 2000

De Hal van de Wetenschap en het Transport gebouw waren de meest herkenbare gebouwen van de Wereldtentoonstelling. Ze typeerde de lineaire, geometrische Art Deco-stijl die het handelsmerk van deze tentoonstelling was.
De Hal van de Wetenschap, waarin de centrale thema van de tentoonstelling ondergebracht was, had een respectabele 67.000 vierkante meter oppervlakte.
De architect, Paul Philippe Cret, koos voor een U-vormige lijn die, met een middelste gedeelte en twee vleugels samen een hof van Eer omgaf dat open was naar het oosten, en gaf ruimte aan 80.000 personen. Brede trappen en diverse terrassen verhoogde de plasticiteit van dit gebouw. Een 53-meter hoge toren aan de zuidwest hoek was een visueel teken van de eenheid van deze ruime constructie. Het constructieve skelet van het gebouw werd gevormd door een houten raamwerk waarop prefab lichtgewicht bouwmateriaal werd geplaatst tussen de stalen kolommen.
Het samenspel van licht en schaduw op de royale, duidelijk gemodelleerd muur, werd ontworpen in de complementaire kleuren blauw en oranje, de architectonische gemaakte vormen leken ritmisch te veranderen afhankelijk van de locatie van de kijker.

The Hall of Science and the Transportation Building were the most recognizable buildings of A Century of Progress. They typified the linear, geometric Art Deco style which was the trademark of this world’s fair.

The Hall of Science, which accommodated the central theme exhibition, covered a respectable 67,000 square meters. Its architect, Paul Philippe Cret, chose a U-shaped outline which, with a middle portion and two wings making up a court of honour that was open to the east, provided space for 80,000 persons. Broad staircases and several terraces increased the plasticity of this building. A 53-metre tower at the south-west corner was a visual mark of the unity of this spacious construction. A timber framework covered by prefabricated lightweight building material was placed between the steel columns that formed the constructional skeleton of the building. The interplay of light and shadow on the generous, clearly modeled wall areas, which were designed in the complementary colours of blue and orange, made the architectural forms into an exciting relationship which seemed to change rhythmically depending on the location of the viewer.

Het doel van de tentoonstelling in de Hall of Science was om de betekenis van het onderzoek te benadrukken en de impact ervan op de economie en het leven van dag-tot-dag te tonen.
Al tijdens de aanloop naar de beurs werd een breed public relations campagne gestart, met een tijdschrift speciaal voor de beurs, een speciaal radioprogramma over wetenschap en het verstrekken van materiaal voor de internationale pers – om ervoor te zorgen dat er veel publiek zou komen luisteren

The Hall of Science.

The goal of the exhibition in the Hall of Science was to emphasize the significance of research and demonstrate its impact on the economy and day-to-day life. Already during the run-up to the fair a broad public relations campaign – with a magazine that was established specifically for the fair, special radio program on science and provision of material for the international press – ensured that there was a receptive public.

No.2 Brownie Special World’s fair 1933 emblems

Agfa/Ansco “1933 Chicago Century of Progress” World’s Fair Camera.

Kodak Rainbow Hawk-Eye No.2A Century of progress 1933

Spatten van kleur lijken bijna te articuleren met de geest van carnaval, een vlammend uiting van plezier en frivoliteit is de essentie van de tentoonstelling.

En het is interessant om de percentages van de gebruikte kleuren te vermelden. Ongeveer twintig procent van alle gelakte oppervlakken is in het wit, twintig procent in het blauw, twintig procent in oranje, vijftien procent in het zwart, en de resterende vijfentwintig procent is verdeeld over de gele, rode, grijze en groen.

Het resultaat was een correlatie van de vele gebouwen die zijn verschillend van karakter, vorm en massa, en die zijn aangebracht op een zeer informele opstelling.
Denk aan de architectuur van de gebouwen meestal zonder ramen. Deze structuren zijn voor het grootste deel ononderbroken vlakken en oppervlakken van asbest en gipsplaten en multiplex en andere dergelijke materialen op lichte stalen frames, zonder een parade van gebeeldhouwde ornamenten.

“Het zou onlogisch zijn om als teken van de mens en zijn vooruitgang een Griekse tempel uit de tijd van Pericles, of een Romeinse villa uit de tijd van Hadrianus, te creëren”, aldus de architectonische uitvoerders.
De architectuur van de wereldtentoonstelling had twee uitgangspunten. De eerste plaats, werd hier een stad gebouwd voor 150 dagen, en niet voor de 30 jaar wat de verwachte levensduur is van een modern gebouw.

Ten tweede, in de bouw en architectuur moest het een enorm experimenteel laboratorium zijn, waarbij bouwers en fabrikanten zouden kunnen studeren, en van waaruit ze ideeën zouden kunnen vatten voor hun gebouwen van de toekomst.

Bold splashes of color seem almost articulate with the spirit of carnival, a flaming expression of fun and frivolity which is of the very essence of a Fair. And it is interesting to note the percentages of colors used. Approximately twenty per cent of all the painted surfaces is in white, twenty per cent in blue, twenty per cent in oranges, fifteen per cent in black, and the remaining twenty-five per cent is divided among the yellows, red, grays, and green. The result sought was a correlation of many buildings that are different in character, shape and mass, and which are arranged on a very informal plan.

Consider the architecture of the buildings. In most of them there are no windows. These structures are for the most part unbroken planes and surfaces of asbestos and gypsum board and plywood and other such materials on light steel frames, rather than a parade of sculptured ornamentation. “It would be incongruous to house exhibits showing man’s progress in the past century in a Greek temple of the age of Pericles, or a Roman villa of the time of Hadrian,” said members of the architectural commission.

A Century of Progress considered two things in planning the types of building construction. First, here was a city built for 150 days of life, not for the 30 years that is the anticipated life of a modern building. Second, in construction as well as in architecture, it was intended that here should be a huge experimental laboratory, in which home builders and manufacturers can study, and from which they might borrow for their buildings of the future.

De tweede wereldtentoonstelling die werd gehouden in Chicago had een ambitieus doel: Bezoekers laten zien wat de afgelopen honderd jaar de wetenschap had bereikt in combinatie met de toekomstige toepasbaarheid en voordelen voor de mensheid.

Dit thema van de tentoonstelling is later tot een onmisbaar onderdeel van alle toekomstige wereldtentoonstellingen geworden. Toonaangevende architecten uit Chicago en elders in de USA ontworpen grote, moderne zalen in Art Deco stijl die een bijzonder gevoel veroorzaakte als zijnde kleurrijke schilderij.

Voor de bezoekers was het genieten en een levendig vermaak van Rocket uitstapjes tot striptease shows.
Tot oktober 1933 waren ongeveer 22,5 miljoen bezoekers geweest op de Chicago beurs. Dit was ongetwijfeld een respectabel succes, maar de opbrengst was onvoldoende om de investeringen terug te betalen aan de aandeelhouders.

De expositie commissie had daarom besloten om de show uit te breiden en te verlengen met een volgende zomer.

Uiteindelijk was en beurs tegen de achtergrond van de aanhoudende economische malaise heel populair en was het een financieel succes.

De halfjaar pauze werd gebruikt voor het herzien en de faciliteiten aan te vullen. Sommige delen werden uitgebreid, nieuwe werden opgericht en anderen werden afgebroken. Na de ervaringen van de eerst zomer werden zelfs de lagunes en toegangswegen verruimd naar de te verwachten bezoekersaantallen.

The second World’s Fair to be held in Chicago had an ambitious goal: Visitors with a thirst for knowledge were intended to see the past hundred years of science coupled with future benefits for mankind in the shape of elaborate installations and functional factories that were true to the original. This was the birth of the theme exhibition that was later to become an indispensable part of all future World’s Fairs. Leading architects from Chicago and elsewhere in the USA designed large, modern halls in Art Deco style which caused a sensation owing to their colorful painting in particular. A lively amusement part offering everything from rocket trips to striptease shows gave visitors plenty to enjoy at this fair.

By October 1933 around 22.5 million people had visited the Chicago fair. This was undoubtedly a respectable success but the takings were insufficient to pay back all shareholders. The exposition committee therefore decided to extend the show and open it for another summer. Although the fair resumed against the backdrop of the continuing economic slump it still promised to be very popular and be a financial success. The half-year break was used to revise and supplement the facilities. Some parts were extended, new ones were set up and others were taken down. Even the lagoons and entrances were converted to meet the expected crowds following the experiences that had been made with the first summer.

Century of progress World s fair souvenir, Kodak Hawk-Eye junior No.2 – Prototype