Highlights

Browniecam.com

Highlights

Highlights from my collection

Het is zo’n 40 jaar geleden dat ik per ongeluk een (Brownie) boxcamera kocht, mijn eerste camera was de Six-20 Brownie B, gekocht in een plaatselijke antiekwinkel, in tegenstelling tot die winkel is de camera er nog steeds.

Op deze pagina wil ik u de belangrijkste camera’s uit mijn collectie laten zien. Er staan meer zeldzame camera’s op deze website, maar die heb ik niet in mijn collectie.

Als onder de camera op deze pagina “Sold” staat ben u te laat, betekent dit dat ik ze niet meer in de collectie heb want ja ze zijn te koop! (sale(at)browniecam.com)
Mijn collectie bestaat voornamelijk uit de boxcamera’s (Brownies & Hawk-Eyes), enkele Brownie Movie camera’s en bijna alle Single Use Camera’s op deze website.
Voor sommige gewone camera’s is het juist de doos waarin de camera zich bevindt die het een zeldzaam item maakt.

It is about 40 years ago that I accidentally bought a (Brownie) box camera, my first camera was the Six-20 Brownie B, bought in a local antique shop, unlike that shop the camera is still there.

On this page I would like to show you the most important cameras from my collection. There are more rare cameras on this website, but I do not have them in my collection.

If it says Sold under the camera, you’re too late, it means that I no longer have them in the collection because, yes they are for sale! (sale(at)browniecam.com)
My collection mainly consists of the box cameras (Brownies & Hawk-Eyes), some Brownie Movie cameras and almost all Single Use Cameras on this website.
For some regular cameras, it is precisely the box kept by the camera that makes it a rare item.

Cameras with original packaging

Part of the collection in 2011

De originele verpakking van een camera geeft, vaak nog beter dan het ontwerp van de camera, het tijdsbeeld weer van de jaren waarin de camera is vervaardigd. Maar ze zijn schaarser dan de camera’s. Door hun kwetsbaarheid en gebruik door de jaren heen zijn er nog maar weinig over. Sommige doosjes zijn bewaard omdat deze vaak gebruikt zijn om de camera in op te bergen en zodoende verworden tot een kwetsbaar gebruiksvoorwerp.
In de collectie van BrownieCam.com zijn toch veel doosjes bijeengebracht, de één wat beter bewaard dan de ander, maar samen geeft het een geweldige dimensie aan de verzameling. Gelukkig zijn er genoeg verzamelaars die dit gegeven erkennen en de meerwaarde van de originele verpakkingen waarderen.

The original packaging of a camera, often even better than the design of the camera, reflects the era of the years in which the camera was manufactured. But they are scarcer than the cameras. Due to their fragility and use over the years, there are very few left. Some boxes have been kept because they were often used to store the camera and thus become a fragile utensil.
In the BrownieCam.com collection, many boxes have been brought together, one better preserved than the other, but together it gives a great dimension to the collection. Fortunately, there are enough collectors who recognize this fact and appreciate the added value of the original packaging.