Brownie Box cameras Great-Britain

Six-20 Brownie (prototype)

Six-20 Brownie (prototype) uit de collectie van het George Eastman House, Rochester, NY
FABRIKANT: Kodak Ltd.
PLAATS VERVAARDIGD: Engeland, Londen
PRODUCTIEDATA: prototype
INTRODUCTIE DATUM: ca. 1935
FILMSOORT: 620 rollfilm AFBEELDINGSGROOTTE: 2¼ x 3¼ inch.
STANDAARD LENSEN / SLUITERS: meniscuslens met Eastman roterende sluiter.
Een prototype van de Six-20 Brownie; camera heeft het EKC patentverzamellabel, dat het een Six-20 Brownie Junior Super Model noemt, maar op het naamplaatje op de voorkant van de camera staat “Six-20 Brownie”. De camera heeft een kegelvormige behuizing rond de lens en de letter K aan de voorkant zoals de Six-20 Brownie, maar met een ander lijnpatroon aan de voorkant.
Camera heeft ook een ongewone knopontgrendeling om te openen

MANUFACTURER: Kodak Ltd.
PLACE MANUFACTURED: England, London
PRODUCTION DATES: prototype
INTRODUCTION DATE: ca. 1935
FILM TYPE: 620 rollfilm IMAGE SIZE: 2¼ x 3¼ inch.
STANDARD LENSES/SHUTTERS: meniscus lens with Eastman rotary shutter.
Apparently a prototype of the Six-20 Brownie; camera has EKC Patent collection label calling it a Six-20 Brownie Junior Super Model, but the name plate on the front of camera reads “Six-20 Brownie”. Camera has cone-shaped housing around the lens, and letter K on the front like the Six-20 Brownie, but with different line pattern on front.
Camera also has unusual button release to open back

picture: George Eastman House, Rochester, NY

Camera value € —