Brownie Box cameras USA Canada

Brownie Target Six-16 Mickey Mouse

Brownie Target Six-16 Mickey Mouse
(Six-16 Brownie junior)
Geïntroduceerd in: ? (camera onbekend tot 1995)
Camera sticker nr. 54684
Rolfilm: 616 foto grote: 2½ x 4¼ inch.
Lens en sluiter: meniscus lens, roterende sluiter.
Brownie Target Six-16 camera met speciale Mickey Mouse front.
Deze Mickey Mouse camera in de collectie is gedrukt op de achterkant van het voorpaneel van de normale Brownie Junior. Het front zat vast niet alleen met schroeven maar ook met lijm wat bij geen enkele Brownie camera gebruikelijk is. Het bestaan van de Brownie Mickey’s was onbekend tot 1995, toen er een paar opdaagden. vreemd is het feit dat deze camera 50 jaar verborgen is gebleven, Kodak nog Disney hebben gegevens over deze camera. Er zijn aanwijzingen dat de camera’s werden gemaakt als prototype, maar niet gecommercialiseerd. Het project kan hebben plaats gehad in de late jaren 1930, omdat de Mickey tekening en Disney Company naam zijn voor-oorlogs maar de naam van de camera en het ontwerp zijn naoorlogs, sommigen hebben een originele doos. Al deze feiten zijn voor mij de reden om te veronderstellen dat de camera’s zijn gemaakt van oude Brownie Target en Brownie Junior camera’s ongeveer 1995, Deze camera, met name de Six-20 Brownie, wordt meer en meer op de aangeboden, vreemd is dat er zoveel van zijn, als ze slechts als prototypes zijn vervaardigt en de tekening op die nieuwere fronten zijn strak en gelijkmatig.
De Six-16 Mickey Mouse Target Brownie komt nog steeds zeer weinig voor en van dit exemplaar is de tekening zo dat deze het meest overeen komt met de eerste exemplaren die in 1995 op de markt kwamen er zijn latere versies gemaakt waarbij de tekening van het front veel strakker en harder van kleur is.
Een recente nieuwe aanwijzing voor het productie proces rond 1995 is dat van mijn exemplaar van de Micky camera de rode kleur naar wit is verkleurd, iets wat niet bijdraagd aan de originaliteit van deze camera.

Brownie Target Six-16 Mickey Mouse
(Six-16 Brownie junior)
MANUFACTURER: Eastman Kodak Company (attrib)
INTRODUCTION DATE: ? (camera unknown until 1995)
INSIDE LABEL NUMBER: 54684
FILM TYPE: 616 rollfilm
Brownie Target Six-16 camera with special faceplate depicting Mickey Mouse.

This Mickey Mouse camera in the Remy Steller collection is made of a Six-16 Brownie Junior. The back of the faceplate has the normal Junior design. There was some glue on the faceplate and screw to fasten it, something what is unusable. Existence of the Mickey cameras ware unknown until 1995, when a few showed up. strange is the fact of discovering the camera after 50 years of being hidden, Kodak or Disney have not any records about this camera. Evidence suggests that the cameras were made as prototypes, but not marketed. The project may have started in the late 1930’s, because the Mickey drawing and Disney company name are pre-war. The camera name and design are post-war, two are known to have an original box. Those facts are for me the reason to suppose that the cameras are made from old Brownie Target and Brownie Junior cameras about 1995, why there are different old cameras used to make the Mickey cameras is unknown. This camera, especially the Six-20 Brownie, is showing up more and more on the eBay site, strange is that so many are made only as prototypes

I bought this camera about 10 years ago and luckily, I did not pay too much for it.
For a long time I was unsure whether this type of camera was originally produced by kodak, as I described above, there are several noteworthy features that make me believe that this camera is not original.
Recently there is a new proof that confirms my suspicion, in the ten years that I own this, so-called 70-year-old camera, the red color has disappeared. it seems that the red color of its origin is only visible for about ten years and not 75 years or more.
Strangely enough, there are two different versions of the finish of the front, my camera is recognized by connoisseurs as the most original, the second version with tighter lines and better finish is certainly fake (too).

Camera value € 700