This site is under construction

Op dit moment wordt er volop gewerkt om de website www.brownie.camera te vervangen, de oude website is niet goed meer geschikt om op mobile dragers, het website ontwikkel programma is verouderd dus reden genoeg om aan deze aanzienlijk grote klus te beginnen, Na alle opties overwogen te hebben is gekozen voor de naam Brownie Cam Com, een naam van deze tijd en gemakkelijk te onthouden.
De afbeeldingen blijken grotendeels overnieuw gemaakt te moeten worden, dit zal gelijdelijk gebeuren als de nieuwe website klaar is.
Eventuele tips of verbeteringen zijn van harte welkom, wel dient daarbij gezegd worden dan naar mate de website vordert een verandering veelal betekend dat tientallen pagina’s moeten worden gecorrigeerd.
Hartelijke groeten Remy Steller

We are currently working hard to replace the website www.brownie.camera, this domain name becomes too expensive to maintain as a private person. for some reason the advertisements no longer work and the website no longer bears its own costs.
the old website is no longer suitable for use on mobile carriers and the website development program is outdated so reason enough to start this considerably large job. the job must be done by the end of this year and if this does not work, the part of the old site that is not ready will move to the new domain name.
After considering all options, the name Brownie Cam Com was chosen, a name of this time and easy to remember.
Any tips or improvements are very welcome, although it must be said that as the website progresses a change often means that dozens of pages must be corrected.
Kind regards, Remy Steller

Hope to see you again on www.browniecam.com